Storviltjakt

Storviltjakt handler om fritidsutøvelse, naturopplevelser og høsting av gode råvarer. Jakt utgjør en betydelig rekreasjonsverdi med et stort element av det sosiale samværet med gode venner og kolleger. Spenningen ved jakta, forventningen om fangst og opplevelser driver oss frem til den store dagen da rifla henges over skulderen en tidlig høstmorgen. Og så snart årets jakt er over begynner vi drømme og planlegge for neste års begivenhet. Storviltjakt reguleres på grunnlag av arealvise forvaltningsplaner. Innen slike områder vil det foreligge ulike forutsetninger som gjenspeiles i prioriteringer for hvordan jakta skal utføres og kvoter tildeles. Tilgjengelighet på jakt er avhengig av blant annet hvordan jaktretten disponeres. Ofte benyttes retten på egen eiendom mens andre velger å gjøre den tilgjengelig for andre gjennom salg av jaktkort, periodevis utleie eller åremål. Kanskje også som tilrettelagte jaktopplevelser. Her vil du finne et utvalg av godt tilrettelagte jakttilbud, også noen av spesielt eksklusiv karakter, som er verdt å vurdere for årets jakttur.

Muligheter:

Hjortejakt ­i ­Verran

Ulvig Kiær AS tilbyr hjortejakt på jaktfeltet «Follaskogen» Verran i Trøndelag. Jaktfeltet er regnet som ett av de mest hjortetette områdene i Verran. Pakken består av 1 ukes jakt med fellingstillatelse på […]

Elgjakt ­hos ­Tynset ­Østre ­Grunneierlag. ­SOLGT

Tynset Østre Grunneierlag tilbyr èn ukes eksklusiv elgjakt i Gammeldalen i Hedmark. Jaktfeltet, på hele 87 000 daa, er spennende og meget variert. Det strekker seg fra 480 til over 978 m.o.h. […]

Elgjakt ­i ­Bindal ­– ­med ­herskapelig ­husvære ­inkludert. ­BUDFRIST ­10.06

Plahtes Eiendommer utlyser elgjakt på jaktfeltet «Terråkmarka». Et stort og ettertraktet jaktfelt med kvote på 4 dyr, inkludert et herskapelig hus som bosted under jakta. Jaktfeltet ligger i et område fritt for […]

Villmarksjakt ­på ­elg ­i ­Bindal ­– ­Harangsfjorden ­jaktfelt. ­BUDFRIST ­07.06.

Plahtes Eiendommer tilbyr et spennende jakttilbud etter elg på jaktfeltet «Harangsfjorden». Jakta er godt tilrettelagt for en svært god jaktopplevelse, samtidig som dette er et meget krevende terreng så det er ikke […]

Elgjakt ­på ­ca ­95 ­000 ­daa ­i ­Tylldalen. ­SOLGT

Tylldalen Grunneierlag tilbyr èn ukes eksklusiv elgjakt i Tylldalen i Hedmark. Tylldalen ligger fra mellom 400 til over 1600 m.o.h. Her finnes de fleste naturtyper, fra barskog over i blandingsskog, fjellskog og […]

Hjortejakt ­i ­Rauma. ­Pakke ­med ­4 ­dyr, ­inklusive ­voksen ­bukk. ­SOLGT

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr hjortejakt i jaktfeltet «Sæther Vest «, beliggende ved Verma i øvre deler av Romsdalen. Jakttilbudet inkluderer fellingstillatelse av inntil 4 dyr. Jaktfeltet har en gjennomgående god bestand av hjort i god […]

Villreinjakt ­i ­Reinheimen. ­Pakke ­med ­3 ­dyr, ­inklusive ­voksen ­bukk. ­SOLGT

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr eksklusiv villreinjakt i Reinheimen, også kjent som Ottadalen nord, til høystbydende. Jaktpakke bestående av 3 dyr selges samlet for enkeltperson eller jaktlag på inntil 3 personer med […]

Villrein, ­jaktpakke ­med ­2 ­dyr ­i ­Reinheimen. ­SOLGT

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr eksklusiv villreinjakt i Reinheimen, også kjent som Ottadalen nord, til høystbydende. Jaktpakke bestående av 2 dyr selges samlet for enkeltperson eller jaktlag på inntil 3 personer med […]

Hjortejakt ­i ­Romsdalen. ­Pakke ­med ­2 ­dyr. ­Mulighet ­for ­leie ­av ­bosted ­under ­jakten. ­SOLGT

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr hjortejakt i jaktfeltet «Stavem Øst», beliggende ved Verma i øvre deler av Romsdalen. Jakttilbudet inkluderer fellingstillatelse av inntil 2 dyr. Jaktfeltet har en gjennomgående god bestand av hjort i god kondisjon. Verma […]