Rypejakt i vakre Vermedalen i Reinheimen – BUDFRIST 23.05

Rypejakt i vakre Vermedalen i Reinheimen – BUDFRIST 23.05

Unik mulighet for eksklusiv rypejakt i jaktfeltet «Vermedalen Sør», beliggende nord-vestlig i Reinheimen. Jakttilbudet inkluderer rypejakt for inntil 6 jegere, bosted i egen hytte, og mulighet for ørretfiske i elva Vermåa og Veslebottvannet. Jaktfeltet har en gjennomgående god rypebestand. Vermedalen ligger ca. 15 km fra den berømte Trollveggen og nært til Bjorli.

 

Budfrist: 23.05 2019  |  Utropspris: kr 90 000,-.

 

Beskrivelse av jaktfelt

Vermedalen Sør jaktfelt ligger delvis i Reinheimen Nasjonalpark og i Romsdalen landskapsvernområde. Landskapet med sin villmark og setermiljø, de varierte fjellområdene med  vidder og høye, tindepregede fjell gjør dette til et variert jaktfelt. Terrenget er dramatisk og trollsk der det strekker seg fra 700 til 1500 meter over havet.

 

Vermedalen er frodig tatt i betraktning sin høyde over havet. Det er bjørkeskogene som rår, men også furu finnes spredt i lavest beliggende delene av terrenget.  Jaktfeltet har gode og varierte rypebiotoper der bjørkeskogen med sin kortvokste karakter står spredt i snar mellom myrlandskap, lyngheier og kjerr. En variasjon som gir svært gode forhold for lirype.

I høyden avløses bjørkeskogen med åpne rabber med bærlyng, snøleievegetasjon og lavdekt mark, innen det går over mot høyfjellets fattigere preg, med tilhørende blottlagt grunnfjell, blokkmark og stein. Her oppe i høyden trives fjellrypa.

Den store variasjonen som finnes i dette jaktfeltet gir gode forhold for en rik rypebestand.  Og med den relativt store høydegradienten har rypa gode næringsforhold, med kort vei mellom de ulike biotopene de foretrekker gjennom sesongene.

 

Det er ikke gjennomført bestandstaksering i jaktfeltet tidligere. Det er ønskelig at det gjennomføres årlig taksering i samarbeid med engasjerte jegere, fortrinnsvis leietakere av jaktfeltet.

 

Hytte med anneks

Hytta «Tverråa Sør», med tilhørende anneks, er inkludert i leie av jaktfelt.

Fra hytta, på ca 25 kvm og anneks ca 12 kvm,  har man god utsikt over jaktterrenget. Hytta har enkel men god standard. Her finnes kjøkken med åpen løsning mot stue, vedovn,  soverom med køyeseng samt hems med plass til to-tre stykker. I tillegg en stor terrasse. I anneks finnes to køyesenger.

Tverrå Sør har soveplass for jaktlagets 6 medlemmer med følgende fordeling: 2 personer i hytta og  4 i anneks. Det er også tilgjengelig en lavvo til bruk som lagringsplass eller eventuelt overnatting. Leier sørger selv for sengeklær eller sovepose. Oppvarming skjer med vedfyring i hytte og gassovn i anneks. Ved er inkludert.

 

Det er ikke innlagt strøm eller vann. Utedo.

 

Perioder:

Vermedalen Sør legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer den årlige leiekostnaden, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Periode:   10. september  – 13. oktober

Antall våpen: maks 6.  | Antall hunder: maks 6.

Totalt areal: ca 20 000 daa. | Jaktbart areal: ca 20 000

Kvote 2019: 30 ryper pr felt/uke. Det skilles ikke på lirype og fjellrype.

Budfrist 23.05.2019 |  Utropspris: kr 90 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

Betingelser for leie

  • Inntil 6 gevær tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet.   Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Utleier fastsetter en tillatt kvote. Kvoten skal være fastsatt innen utgangen av august hvert år i leieperioden.
  • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
  • Det er tillatt å felle hare på jaktfeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander. Eventuell kvote fastsettes.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres.

Tilbyder

Vermedalen Jakt & Fiske

v/ Per Magnar Sæther.

Telefon: (+47) 404 16 751  |  E-post:  hei.vermedalen@gmail.com  |  Nettsted:  Vermedalen Jakt & Fiske  |  Følg på Facebook

 

Se bilder fra Vermedalen