Rype og skogsfugljakt i Raudfjellet i Rendalen BUDFRIST 12.04

Rype og skogsfugljakt i Raudfjellet i Rendalen BUDFRIST 12.04

Sylli Skog AS tilbyr eksklusiv rypejakt på jaktfeltet «Raudfjellet», beliggende øst for Storsjøen i Rendalen.  Tilbudet gjelder jaktrett på rype og skogsfugl for inntil for 6 personer i henhold til fastsatte premisser. Inkludert i tilbudet er bosted på Villdalssetra i leieperioden – en nylig restaurert hytte med god standard. «Raudfjellet» leies ut for perioden 10. – 24. september i 3 år fra og med 2019.

 

Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer leiekostnaden, inklusive mva. per år.  Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Utropspris: 150 000,-  |  Budfrist: 12.04.2019, kl. 20.00

 

Beskrivelse av jaktfelt

Terrenget, som strekker seg fra ca 700 m.o.h. og opp til toppen av Raudfjellet som ligger på ca 1010 m.o.h., inneholder i tillegg til snaufjell og eldre granskog og fjellskog, store myrdrag med innslag av gammel gran. Biotoper som i dette inneholder mye av viktige beiteområder for viltet og gir gode forhold for både rype og skogshøns – i tillegg til spennende terreng å jakte i.

 

Jaktfeltet «Raudfjellet» fordeler seg med omlag 12.000 daa snaufjell, 3.500daa myr/myrdrag og resterende 10.500 daa  eldre granskog og fjellskog. Hele arealet er jaktbart areal. Særlig de østlige delene av terrenget har store åpne områder med myr, vierkjerr og hardbakker som utgjør svært gode rypebiotoper i starten av jakta. Litt utover i jaktperioden når rypa trekker litt opp er det gode områder rundt Raudfjellet som ligger midt i jaktfeltet. Vest i jaktfeltet ligger Raudfjellia som strekker seg nedover mot Flenmyrene. Denne delen av terrenget har mange flotte skogsfuglbiotoper, hvor kanskje gammeltiuren trives spesielt godt!

 

Rypebestanden har vært jevnt god de siste årene. Det har ikke vært gjennomført rypetaksering tidligere men dette er noe som vi ønsker å starte opp med. Det kan da være aktuelt å bruke leietakere som taksører.

 

Det har ikke vært kortsalg i Raudfjellet tidligere. Jaktfeltet ligger sørøst i Rendalen ca 3 timers kjøring fra Oslo.

 

Hytte med anneks

Bosted for inntil 6 personer er inkludert ved leie av jaktfeltet. I avskjermet hytte med anneks beliggende i det sør-østre hjørnet av jaktfeltet, på et gammelt setertun.

 

Villdalsetra (hytta) er et flott setertun som ligger innerst i Villdalen, rett ved elva Villa.  Hytta er nylig restaurert og har fint kjøkken med gasskomfyr. Den er utstyrt med kokeutstyr og dekketøy/glass/bestikk for 6 stk. Villbua (anneks) er en enkel koie med ett rom og vedovn. I hytta er det 4 sengeplasser og i annekset som ligger rett ved er det 2 sengeplasser.

Det er ikke innlagt vann eller strøm. Vann kan hentes i elva Villa som renner forbi rett utenfor. Ved, propan og lampeolje er inkludert ved leie. Eget sengetøy/ Sovepose må medbringes. Utedo.

 

Det er bilvei helt frem til Villdalssetra. Herfra er det er også mulig å kjøre rundt til Flendammen for å ta seg inn bilveien som ligger i Raudfjelllia og gir lett tilgang til hele skogsfugl terrenget i tillegg til kort vei opp i rypefjellet.

 

Periode: 10.september – 24.september. | Antall våpen: maks 6. |  Antall hunder: Maks 6.

Totalt areal: 26 000 daa.  |  Jaktbart areal: 26 000 daa.

Kvote 2019: 20 ryper pr. uke.

Budfrist 12.04.2019 |  Utropspris: kr 150 000,- pr. år  (tilsvarende 5,77 kr/daa jaktbart areal) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-

 

 Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

 

Bestemmelser

NB: Sylli Skog AS forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! 

 

Betingelser for leie

  • Jakttid f.o.m. 10. september t.o.m. 24. september. Leie av jaktfelt gjelder for 3 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud.
  • Inntil 6 gevær tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Sylli Skog AS fastsetter en tillatt kvote. Kvoten skal være fastsatt innen utgangen av august hvert år i leieperioden.
  • Det er tillatt å felle skogsfugl, hare og annet småvilt på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres til Sylli Skog AS.
  • Jaktavtale skal inngås umiddelbart når budrunde er avklart – innen 5 dager. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Sylli Skog AS utformer kontrakten.
  • Feltleien skal være overført til Sylli Skog AS`s konto innen 1. juli. Dersom tellingen i august viser at produksjonen har slått helt feil, slik at jakta må avlyses, vil innbetalt sum bli refundert feltleier.
  • Jeger/jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.

 

Tilbyder

Sylli Skog AS

v/ Kjell Åge Fredheim

Tlf. 901 19 477  | E-post: kjell@kiar.no

 

Se bilder fra Raudfjellet