Rypejakt ­med ­hund ­på ­Vestbotn ­jaktfelt ­på ­Hemsedalsfjellet. ­SOLGT
Attraktiv rypejakt med hund på ca 20 000 daa stort jaktfelt med gode bestander av både lirype og fjellrype. Lettgått og frodig terreng, med enkel tilkomst via bomvei. Tilbudet gjelder for perioden 10. september – 23. desember for jaktlag på inntil 6 personer. Leieperiode er høsten 2020. Mulighet for åremålsleie.Read more
Rypejakt ­med ­hund ­på ­Breinos ­jaktområde ­i ­Hemsedalsfjellene. ­SOLGT
Attraktiv rypejakt med hund på ca 36 000 daa stort jaktfelt med gode bestander av både lirype og fjellrype. Lettgått og frodig terreng, med enkel tilkomst via bomvei. Tilbudet gjelder for perioden 10. september - 23. desember for jaktlag på inntil 6 personer. Leieperiode er høsten 2020. Mulighet for åremålsleie.Read more
Rypejakt ­på ­Krækjafelt ­2 ­på ­Hardangervidda. ­5 ­års ­kontrakt. ­SOLGT
Rypejakt leies ut for 5 år av Halne Sameige på Hardangervidda. Tilbudet gjelder for perioden 10. september – 23. desember. Inkludert er jaktrett på li,- og fjellrype for 3 personer. Leieperiode 2020 […]Read more
Rypejakt ­på ­Krækjafelt1 ­på ­Hardangervidda. ­5 ­års ­kontrakt. ­SOLGT
Rypejakt leies ut for 5 år av Halne Sameige på Hardangervidda. Tilbudet gjelder for perioden 10. september – 23. desember. Inkludert er jaktrett på li,- og fjellrype for 4 personer. Leieperiode 2020 til […]Read more
Rypeterreng ­i ­Tynset ­– ­Med ­mulighet ­for ­3 ­års ­kontrakt. ­SOLGT
Fåset-Fådal Utmarkslag utlyser jaktfeltet «Rødalshøa» for åremålsleie for jakt på rype og skogsfugl, med jakttid i perioden 10. – 23. september. Dette tilbudet gjelder for 1 år, hvor leietaker gis opsjon på […]Read more
Rypejakt ­i ­Horstadmarka ­i ­Bindal ­– ­2 ­perioder ­tilgjengelig ­– ­SOLGT!
Plahtes Eiendommer leier ut småviltjakt med mulighet for rype og skogsfugl på jaktfeltet «Horstadmarka» i Bindal kommune.  Inkludert i tilbudet er jaktrett og bosted i stort historisk hus for inntil for 4 personer […]Read more
Eksklusiv ­rypejakt ­i ­Meråker ­– ­Steinsdalen, ­uke ­2, ­SOLGT
AS Meraker Brug utlyser eksklusiv rypejakt på jaktfeltet «Steinsdalen».  Tilbudet gjelder for perioden 17. – 23. september. Inkludert er jaktrett på rype og annet småvilt i terrenget for 6 personer, bosted på avskjermet […]Read more
Rypejakt ­på ­Børsjøen ­ ­SOLGT
Unik mulighet for å leie eksklusiv rypejakt ved den flotte Børsjøen i Tynset kommune på åremål.  Terrenget «Børsjøen» leies ut på åremål for perioden 10. september – 15. oktober.  Jaktfeltet ligger innenfor «Trondheimsfeltet», […]Read more
Rypejakt ­hos ­Meraker ­Brug ­– ­Jaktfelt ­Øst ­Fjergen ­Nord, ­uke ­1, ­SOLGT
AS Meraker Brug utlyser jaktfeltet «Øst-Fjergen Nord» for periodeleie med jakt på rype og annet småvilt i terrenget. En unik mulighet for god rypejakt på et av Meraker Brugs attraktive jaktterrenger.   Dette […]Read more
Rypejakt ­hos ­Meraker ­Brug ­– ­Jaktfelt ­Øst-Fjergen ­Nord, ­uke ­2. ­SOLGT.
AS Meraker Brug utlyser jaktfeltet «Øst-Fjergen Nord» for periodeleie med jakt på rype og annet småvilt i terrenget. En unik mulighet for god rypejakt på et av Meraker Brugs attraktive jaktterrenger.   Dette […]Read more
Rypefelt ­i ­Sølen ­landskapsvernområde ­– ­SOLGT
Jaktfelt i Horndalen i Rendalens østfjell med særpreget natur og lett tilgang åpnes opp for åremålsleie for en periode på 3 år. Tilbudet gjelder for inntil 5 jegere – med mulighet for […]Read more