Tynset ­Vestre ­Grunneierlag

Tynset Vestre grunneierlag tilbyr jakt på omlag 75 000 dekar variert terreng i Åsan, nord-øst i Tynset kommune. Jaktområdet består av blandede skogsbestander hvor furuskog dominerer i de lavereliggende deler av terrenget […]

Tynset Vestre grunneierlag tilbyr jakt på omlag 75 000 dekar variert terreng i Åsan, nord-øst i Tynset kommune. Jaktområdet består av blandede skogsbestander hvor furuskog dominerer i de lavereliggende deler av terrenget og i liene ned mot Glomma. De høyereliggende deler av terrenget består av store arealer med fjellbjørkeskog og noe snaufjell. Terrenget avgrenses  mot Glomma i sør, elvene Tunna i vest og Lona i nord, samt kommunegrensen mot Tolga i nordøst. Tynset Vestre er en meget god viltbiotop, Hele området er en jegers drøm uansett om det er storvilt eller småviltjakt som ønskes.

 

Våre viltbestander er gode, nettopp fordi de forvaltes på en god og  bærekraftig måte. Det selges kun et begrenset antall jaktkort til enhver tid for å holde jakttrykket på et lavt nivå. Men man kan likevel forvente å se andre jegere i terrenget.

 

Innen Tynset Vestre grunneierlags område ligger flere seterområder hvor man kan leie overnatting i seterhus eller hytter til en grei pris under jakta.  Jaktområdet har også et godt utbygd veinett som gjør tilgjengeligheten enkel til de fleste deler av jaktområdet. Vær oppmerksom på at det kan forekomme husdyr på beite i terrenget under jakta.  Sanking starter ca. 1. september men noe beitedyr kan påregnes å være igjen i terrenget etter dette. Det stilles derfor krav om at hunder som benyttes under jakt innen 25. september skal inneha aversjonsbevis .

 

Tynset Vestre Grunneierlag tilbyr

Elgjakt:
Tynset Vestre er kjent som et av de aller beste områdene for elgjakt i Tynset Kommune.  Elgjakta forbeholdes grunneiere og innenbygdsboende i dette grunneierlaget. Det er likevel mulighet for jakt for utenbygds jegere da det enkelte år blir lagt ut jakt innenfor en begrenset periode.  Disse jakttilbudene vil da bli annonsert på Jaktspot.no sine sider i god tid før jaktstart.

 

Hjortejakt:
Hjortejakt i Tynset Vestre følger elgjakta.  Grunneierlaget har en målsetting om at hjortejakt også skal tilbys som et eget jakttilbud da tettheten av dyr innen området er økende.

 

Rådyrjakt:
Rådyrjakta tilbys som bukkejakt i perioden fra 10. august til 23. september og ordinærjakt i perioden 02. oktober til 23. desember.  Området innehar en meget god rådyrbestand. Det selges omlag 40 kort pr. år, med ca. 70% felling.  Rådyrjakt i Tynset Vestre er et svært populært jakttilbud, hvor jakta tildeles som jaktkort etter søknad og trekning. Grunneiere har 1. prioritet for tildeling, men det blir allikevel igjen kort til ikke grunneiere.

 

Rypejakt:
Tynset Vestre har et lite område med rypejakt. Rypejakta selges kun i en periode på 14. dager i september, med begrensning på maksimalt 4 jegere.

 

Skogsfugljakt:
Tynset Vestre er et attraktivt område for skogsfugl. Jakta tilbys bare som ukeskort i september, mens det i perioden fra oktober til jul også selges døgnkort og sesongkort. Skogsfugljakta reguleres med begrensning i antall kort tilgjengelig og bag-limit på fangst. Med et begrenset antall jegere i terrenget og en god bestandsforvaltning gjør dette at jakttilbudet oppleves eksklusiv.  Grunneierlaget bedriver en aktiv predatorkontroll med kompensasjon til jeger ved felling av predatorer. Ordningen har medført en betydelig økning i bestandene av skogsfugl.

 

Harejakt:
Harejakta hos oss er tilgjengelig fra 2. oktober. De første 14 dager av jakta er Tynset Vestre inndelt i 3 separate jaktterreng. Deretter, fra 16. oktober, kan alle som har løst kort jakte innenfor hele grunneierlagets område.  Harejakt selges som døgnkort, ukeskort og sesongkort, og med antallbegrensning. Ønskes sesongkort er det derfor viktig med å være tidlig ute med å sikre seg kort da dette er populært. Salget starter i april måned.

Tilgjengelig jakt i Tynset Vestre Grunneierlags område finner du nedenfor.  Velkommen på jakt i et fantastisk terreng med meget gode viltbestander.