Småviltjakt ­med ­hytte ­i ­Rendalen

Stiftelsen Karl Øvergaards Minnelegat utlyser småviltjakt på eget jaktfelt ved Storsjøens vestside i Rendalen for en periode på 14 dager. Jaktfeltleie inkluderer overnatting i egen hytte i jaktperioden.  Skogsfugl og hare er […]

Stiftelsen Karl Øvergaards Minnelegat utlyser småviltjakt på eget jaktfelt ved Storsjøens vestside i Rendalen for en periode på 14 dager. Jaktfeltleie inkluderer overnatting i egen hytte i jaktperioden.  Skogsfugl og hare er viktigste viltarter men det er også muligheter for rype i høyereliggende deler av terrenget. Jakttilbudet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer leiekostnaden, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Budfrist 12. juni 2018 kl. 20.00 – Utropspris 10 000,-.

 

Beskrivelse av jakttilbud

Leie av jaktfeltet inkluderer jaktkort på småvilt for inntil 2 jegere og overnatting i egen hytte. Jaktfeltet er på 5000 dekar og går fra Storsjøen til helt opp på kjølen. Terrenget består hovedsaklig av skogsmark av gran- og furuskog med god bonitet, og innslag av myrområder i høyereliggende deler av terrenget.  Jaktfeltet har enkel tilgang via et utbygd skogsveinett. Skogsfugl og hare er viktigste viltarter men det er også muligheter for lirype i øvre deler av terrenget. Bestand av skogsfugl og hare er god. Vinteren 2018 ble det utført lisensjakt i området og 16 ulver ble fjernet, til høstens jakt vil risikoen for ulv være mye mindre. Streifdyr av ulv kan allikevel forekomme.

 

Overnatting i en liten og koselig hytte beliggende ved Storsjøen. «Søre Sana», som hytta heter, ligger idyllisk til nede ved storsjøen, i et avskjermet miljø og midt i jakterrenget. Herfra har man er et godt utgangspunkt for tilgang til jaktfeltet. For adkomst kan det nyttes bil etter Storsjøveien, en god skogsvei med grusdekke (bomvei). Det er bilvei helt frem til hytta. Hytta passer for èn person, eller inntil to som er glad i hverandre. Dersom man skulle være flere på tur sammen, finnes det plass til å medbringe og sette opp en feltseng inne i hytta. Videre er det også plass for å sette opp telt eller en liten lavvo bak hytta som ekstra soveplass.

 

I hytta finnes èn seng, sofa, bord, kommode og en liten kjøkkenkrok. Kjøkkenet er enkelt utstyrt med det man trenger under oppholdet, inklusive kopper, tallerkener, bestikk, kjeler og balje for oppvask. Det er også kokemuligheter på gassbluss. For oppbevaring av proviant anbefales å medbringe egen kjølebag. Sovepose eller eget sengetøy og dyne må medbringes.

Oppvarming skjer ved bruk av gassovn og med vedovn. Ved finnes i bua, hvor man også finner utedo. Hytta har ikke innlagt strøm eller vann. Ønskes strøm må agregat medbringes. Vann hentes i Storsjøen, knappe 30 meter unna hytta. Drikkevann bør medbringes.

 

For et tillegg på kr 100,- pr døgn kan du også leie robåt til fisketurer på storsjøen.

 

Periode: 10.september – 24.september. | Antall våpen: maks 2.

Totalt areal: 5 000 daa.  |  Jaktbart areal: 5 000 daa

Budfrist 12.06.2018 |  Utropspris: kr 10 000,- pr. periode  (tilsvarende 2 kr/daa jaktbart areal) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-

 

Kartutsnitt av jaktområde

Gi bud på «Småviltjakt i Rendalen»

Bestemmelser

NB: Styret i Karl Øvergaards Minnelegat forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Styret behandler bud fortløpende etter budfrist utgår – med beskjed til budvinner innen kort tid.

 

Betingelser for leie

  • Jaktfelt leies ut for angitt periode.
  • Jakttid f.o.m. 10. september – t.o.m. 24. september.
  • Inntil 2 gevær er inkludert i leien. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at de som skal jakte, har betalt jegeravgiften.
  • Styret i Karl Øvergaards Minnelegat kan fastsette kvote for jaktuttak basert på resultatet av en samlet produksjonstelling for områder vest av Storsjøen. Kvote skal være fastsatt innen utgangen av august.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.
  • Det er tillatt å felle småvilt (rådyr ikke inkludert) på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres.
  • Feltleien skal være overført til Karl Øvergaards Minnelegats konto innen 1. august. Dersom tellingen i august viser at produksjonen har slått helt feil, slik at jakta må avlyses, vil innbetalt sum bli refundert feltleier innen 10. september samme år. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Styret i Karl Øvergaards Minnelegat utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. juli 2018.