Skjåk ­Almenning ­– ­Elgjakt ­med ­guide

Skjåk Almenning tilbyr tilrettelagt jakt på elg. Jakten selges som pakke og inkluderer opphold, guidet jakt (1:1) med løshund og fellingstillatelser. Opphold for jeger med ledsager, transport og håndtering av felt vilt […]

Skjåk Almenning tilbyr tilrettelagt jakt på elg. Jakten selges som pakke og inkluderer opphold, guidet jakt (1:1) med løshund og fellingstillatelser. Opphold for jeger med ledsager, transport og håndtering av felt vilt er inkludert. 

 

 

Beskrivelse av jakttilbud

Dette er et tilrettelagt jaktopplegg for 1 jeger over 3 jaktdager. Alt av innkvartering, jaktguider, hunder, håndtering av felt vilt er med i opplegget. Med sine store sammenhengende terreng kan Skjåk Almenning tilby skreddersydde opplegg, tilpasset den enkelte jegers ønsker og behov. Skjåk Almenning kan vise til en vedvarende høy fellingsprosent, opp mot 100 % årlig. Området er kjent for okser med høye vekter og store gevir.

 

Jakten tilpasses jegerens ønsker og skjer på eksklusivt terreng med tett bestand av elg, hjort og rådyr. Det er mulighet for kjøp av tilleggsdyr til opprinnelig kvote.

 

 

Inkludert i pris:
Transport internt i Skjåk de aktuelle dagene. Overnatting og mat for 2 personer (1. jeger) på Billingen Seterpensjonat. Guide, hund, håndtering av felt vilt osv. Pakken inkluderer primært guidet jakt på èn elgokse. Dersom det er ønskelig kan Skjåk Almenning også tilby jakt på mindre dyr av elg (elgku/ungdyr/kalv).

 

 

Ikke inkludert i pris:

Trofeavgift. Trofèavgifter betales etter egne satser. For nærmere informasjon, kontakt Skjåk Almenning.

Tilleggsdyr. Kjøp av tilleggsdyr betales etter egne satser. For nærmere informasjon, kontakt Skjåk Almenning.

Kjøtt, og håndtering/preparering av trofè.

Alkohol til middag på Billingen.

Flyreise og transport til/fra Skjåk.

 

For mer informasjon og bestilling av opphold, ta kontakt med Skjåk Almenning.

 

 

Tilbyder

Skjåk Almenning er den nest største private eiendommen i Norge. Eiendommen på 2 millioner dekar er organisert som en bygdealmenning og utgjør 95 % av arealet i Skjåk kommune. Geografisk sogner området til Østlandet, men store deler av arealet kiler seg inn i vestlandsfjell, noe både landskap og klima bærer preg av. Området har store verneverdier som er ivaretatt gjennom blant annet Reinheimen og Breheimen Nasjonalparker.

 

 

Kontakt

Skjåk Almenning

v/ Jo Trygve Lyngved

Tlf. 61 21 39 00  | E-post: firmapost@skjak-almenning.no  |  Nettsted: Skjåk Almenning  |  Følg på Facebook

 

 

Se bilder fra Skjåk Almenning