Rypejakt ­på ­Børsjøen ­ ­SOLGT

Unik mulighet for å leie eksklusiv rypejakt ved den flotte Børsjøen i Tynset kommune på åremål.  Terrenget «Børsjøen» leies ut på åremål for perioden 10. september – 15. oktober.  Jaktfeltet ligger innenfor «Trondheimsfeltet», […]

Unik mulighet for å leie eksklusiv rypejakt ved den flotte Børsjøen i Tynset kommune på åremål.  Terrenget «Børsjøen» leies ut på åremål for perioden 10. september – 15. oktober.  Jaktfeltet ligger innenfor «Trondheimsfeltet», som geologisk inneholder mye kalkholdig og rikt jordsmonn, og på sin side legger til rette for et område med meget rike rypebiotoper og er et svært flott rypeterreng som holder godt med fugl. Jakttilbudet inkluderer jakt for inntil 5 våpen, bosted i nyrestaurert og særegen seterstue. Mulighet for skogsfugljakt på annet terreng etter avtale med tilbyder.  Også mulighet for ørretfiske i et meget godt ørretvann.  Ved leie inngår også mulighet for å være med på taksering av rypebestanden i forkant av jakta.

 

Beskrivelse av jaktfelt

Børsjøen jaktfelt ligger avskjermet i et unikt fjellområde i høydelaget 900 – 1300 m.o.h. Jaktfeltet tilbyr gode biotoper for både lirype og fjellrype, med overvekt på lirypeterreng. Terrenget inneholder spredt fjellbjørkeskog, spennende vier- og dvergbjørkebelter i kombinasjon med myrkanter, rabbevegetasjon og rygger med reinslav og kvitkrull. I høyereliggende områder viker buskvegetasjon for en noe mer fattig fjellvegetasjon og snaufjell. Hele jaktfeltet er jaktbart, og terrenget er lettgått.

 

Ved leie av terrenget gis det også mulighet til å jakte skogsfugl på eiendommen Einabu etter avtale med utleier.  Det er mulighet for innkvartering og overnatting på gården ved Einabu ved skogsfugljakt. Se kartutsnitt over dette terrenget.

 

Bolig under oppholdet er inkludert i leien.  Man bor i hytte med mye sjel og historie, opprinnelig bygget i 1878 men er restaurert og oppgradert i 2018. Restaureringa er gjort med materiale fra eiendommen og byggemåter fra dens opprinnelige byggeår. Setervangen og hytta ligger flott plassert i vannkanten til Store Børsjøen og det er bilvei (privat) helt frem. Det er ingen andre setre eller hytter i nærheten og frihetsfølelsen er stor.

 

Hytta har 10 sengeplasser hvorav 3 av sengene er dobbeltsenger, utstyrt med gode madrasser, dyner og puter. Leier må selv ta med sengeklær eller lakenpose. Oppvarming skjer med vedfyring i ovner og peiser. Det er et godt lager med bjørkeved.

 

Ved setervangen og i fjellet omkring beiter skotsk høylandsfe hele sommeren. Kyrne er harmløse, rolige og vennlige. Og de er med på å opprettholde både kulturmark og gode rypebiotoper. I tilbudet inkluderes også tilgang til garnfiske i Børsjøen under oppholdet i en sjø kjent for usedvanlig godt fiske.

 

Periode: 10. september – 15. oktober | Antall våpen: maks 5.  | Antall hunder: maks 5.

Totalt areal: 17 600 daa. | Jaktbart areal: 16 500

Kvote 2018: sesongkvote 120 ryper

Budfrist SOLGT | Utropspris: 165 000,- pr. år 

Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-

Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

Betingelser for leie

  • Jakt med inntil 5 gevær samtidig  tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet.   Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Utleier fastsetter en områdekvote basert på resultatet av produksjonstellingen i første halvdel av august. Områdekvoten skal være fastsatt innen utgangen av august hvert år i leieperioden.
  • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
  • Det er tillatt å felle hare på jaktfeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres.
  • Feltleier må godta at elgjakta starter den 25. september og at jakta varer ut leieperioden. Det kan også forekomme villreinjakt på feltet i løpet av leieperioden.
  • Jaktavtale skal inngås umiddelbart når budrunde er avklart.
  • Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker.
  • Jeger/jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.

Tilbyder

Sigrid Ekran

Telefon: 458 08 477

E-post: Sigrid.ekran@gmail.com