Rypejakt ­i ­Rauma ­ ­Vermedalen ­Nord ­– ­ ­BUDFRIST ­25.05.2020

Unik mulighet for eksklusiv rypejakt i jaktfeltet «Vermedalen Nord», beliggende nord-vestlig i Reinheimen. Jakttilbudet inkluderer rypejakt for inntil 6 jegere, bosted i egen hytte, og mulighet for ørretfiske i elva Vermåa og 2 fiskevann […]

Unik mulighet for eksklusiv rypejakt i jaktfeltet «Vermedalen Nord», beliggende nord-vestlig i Reinheimen. Jakttilbudet inkluderer rypejakt for inntil 6 jegere, bosted i egen hytte, og mulighet for ørretfiske i elva Vermåa og 2 fiskevann i fjellet. Jaktfeltet har en gjennomgående god rypebestand. Vermedalen ligger ca. 15 km fra den berømte Trollveggen og nært til Bjorli. 


Vermedalen Nord legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer den årlige leiekostnaden, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.


Budfrist: 25.05. 2020, utropspris: kr 90 000,-.


Beskrivelse av jaktfelt

Vermedalen Nord jaktfelt ligger delvis i Reinheimen Nasjonalpark og i Romsdalen landskapsvernområde. Landskapet med sin villmark og setermiljø, de varierte fjellområdene med  vidder og høye, tindepregede fjell gjør dette til et variert jaktfelt. Terrenget er dramatisk og trollsk der det strekker seg fra ca 600 til 1500 meter over havet.


Vermedalen er frodig tatt i betraktning sin høyde over havet.   Jaktfeltet har gode og varierte rypebiotoper der bjørkeskogen med sin kortvokste karakter står spredt i snar mellom myrlandskap, lyngheier og kjerr. En variasjon som gir svært gode forhold for lirype.

I de aller laveste delene av terrenget finnes blanding av furu- og løvskog i bratte lier. Men i det man kommer opp i terrenget, åpner det seg opp og flater ut. Her er det bjørkeskogen som rår, avløst med åpne rabber med bærlyng, snøleievegetasjon og lavdekt mark, innen det går over mot høyfjellets fattigere preg, med tilhørende blottlagt grunnfjell, blokkmark og stein. Her oppe i høyden trives fjellrypa.


Den store variasjonen som finnes i dette jaktfeltet gir gode forhold for en rik rypebestand.  Og med den relativt store høydegradienten har rypa gode næringsforhold, med kort vei mellom de ulike biotopene de foretrekker gjennom sesongene.

Det er ikke gjennomført bestandstaksering i jaktfeltet tidligere. Det er ønskelig at det gjennomføres årlig taksering i samarbeid med engasjerte jegere, fortrinnsvis leietakere av jaktfeltet.


Bosted på hytte inkludert

Hytta «Stølen» er inkludert i leie av jaktfelt og ligger inne i jaktterrenget, omlag 5 km fra bygda Verma.

Fra hytta, på ca 55 kvm har man god utsikt og lett tilgang til jaktterrenget. Hytta har enkel men god standard. Her finnes kjøkken med åpen løsning mot stue, vedovn,  2 soverom med køyesenger. I tillegg en uteplass med grill.


«Stølen» har soveplass for jaktlagets 6 medlemmer. Leier sørger selv for sengeklær eller sovepose. Oppvarming skjer med vedfyring. Ved er inkludert.

Stølen har innlagt kaldt vann og solcelleanlegg. Utedo. Det er også tilgjengelig en lavvo som er står ferdig oppsatt inne i terrenget.Periode:   10. september  – 13. oktober

Antall våpen: maks 6.  | Antall hunder: maks 6.

Totalt areal: ca 20 000 daa. | Jaktbart areal: ca 20 000

Kvote 2020: 30 ryper pr felt/uke. Det skilles ikke på lirype og fjellrype.

Budfrist 25.05.2020 |  Utropspris: kr 90 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-


Se kartutsnitt over jaktfeltetBestemmelser

Vermedalen Jakt & Fiske forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.


Betingelser for leie

  • Inntil 6 gevær tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet.   Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Utleier fastsetter en tillatt kvote. Kvoten skal være fastsatt innen utgangen av august hvert år i leieperioden.
  • Framleie av jaktfeltet/jaktfeltene er ikke tillatt.
  • Det er tillatt å felle hare på jaktfeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander. Eventuell kvote fastsettes.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres.

Tilbyder

Vermedalen Jakt & Fiske

v/ Per Magnar Sæther.

Telefon: (+47) 404 16 751  |  E-post:  hei.vermedalen@gmail.com  |  Nettsted:  Vermedalen Jakt & Fiske  |  Følg på Facebook


Se bilder fra Vermedalen