Rypejakt i Nynesfjella – FASTPRIS

Rypejakt i Nynesfjella – FASTPRIS

En ukes rypejakt i Grong på 22 000 daa på Ulvig Kiærs eiendommer. Tilbudet inneholder terrengleie og bosted på egen hytte i jaktperioden for gruppe på opptil 6 jegere. Ledig for leie 10. -16. september.

 

Jaktfeltet legges ut for leie på «fastpris» der pris tilsvarer leiekostnaden, inklusive mva.

 

 

Pris: kr 40 542,-

 

 

Beskrivelse av jakttilbud

Nynesfjella er et flott område med villmarkspreget terreng og er betegnet som et godt område for lirype og fjellrype.

 

Terrenget, på ca 22 000 dekar, er småkupert og tildels tungt tilgjengelig grunnet bratte dalsider opp fra Sandøldalen. Geologisk ligger dette i et surt område med bergarter av granitt, og vegetasjonen er derfor også fattig. Terrenget inneholder en rekke bekkedaler og snøleier i lesider som representerer gode biotoper for lirype. Det finnes en del blottlagt fjell i dagen, i tillegg til morene bevokst med lyng- og krattvegetasjon. Det finnes også litt barblandingsskog og granskog med spredt bjørk. Orrfugl og storfugl forekommer i lavereliggende deler.

 

Terrengleien er basert på eksklusiv utleie, og det selges ikke jaktkort i dette området. Inkludert i leien er bosted for jaktlaget i hytta Gusli skogstue.

 

Gusli skogstue

Jakten tilbys med utgangspunkt i hytta Gusli Skogstue. Dette er en fin og koselig hytte med 4 køyesenger/ sengeplass til 8 personer. Hytta har eget tørkerom for utstyr og klær, Tilgang på strøm via eget aggregat. Matlaging er med gass, og vann henter man i bekken like ved.

Hytta ligger like ved  enden av veien som går inn til terrengets  vestlige grense og disponeres i tiden 9.september kl. 19.00 til 16. september kl. 12.00.

 

Periode: 10.september – 16.september. | Antall våpen: maks 6.

Totalt areal: 22 100 daa.  |  Kvote 2019: 3 ryper per jeger/dag . |  Pris: kr 40 542,-   

 

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

 

 

Betingelser for leie

  • Jaktfelt leies ut for angitt periode (f.o.m. 10/9 – t.o.m. 16/9) til angitt leiepris.
  • Inntil 6 gevær er inkludert i feltleien. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes har gyldig aversjonsbevis.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres fortløpende i henhold til jaktavtale og jaktregler angitt av utleier.
  • Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Utleier utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2019, alternativt i rimelig tid innen jaktstart.
  • Jegere plikter å utøve jakt i henhold til Ulvig Kiærs til enhver tids gjeldende regler.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.

 

Til opplysning

For ytterligere opplysninger, kontakt tilbyder.

 

Tilbyder

Ulvig Kiær AS

Emil N. Robertsen

Telefon: (+47) 74 33 17 00  |  Mobil: 455 15 374  |  E – post: post@ulvig-kiar.no