Rypejakt ­hos ­Meraker ­Brug ­– ­Jaktfelt ­Øst-Fjergen ­Nord, ­uke ­2. ­SOLGT.

AS Meraker Brug utlyser jaktfeltet «Øst-Fjergen Nord» for periodeleie med jakt på rype og annet småvilt i terrenget. En unik mulighet for god rypejakt på et av Meraker Brugs attraktive jaktterrenger.   Dette […]

AS Meraker Brug utlyser jaktfeltet «Øst-Fjergen Nord» for periodeleie med jakt på rype og annet småvilt i terrenget. En unik mulighet for god rypejakt på et av Meraker Brugs attraktive jaktterrenger.  

Dette tilbudet gjelder for jaktas 2. uke, i perioden 17. – 23. september. Inkludert er jaktrett for 6 personer, bosted i høystandard hytteanlegg, bruk av båt for transport inn til hytte og under jakt. Fiske med garn i innsjøen Fjergen er også inkludert under oppholdet.

 

Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer leiekostnaden, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Budfrist: 27.04.2019, kl. 20.00  |  Utropspris: 60 000,- 

 

Video: Rypejakt på Meraker Brug

 

Beskrivelse av jaktfelt

Jaktfeltet «Øst-Fjergen Nord» er et utpreget villmarksområde som er representativt for denne delen av Meråker og av Trøndelag. Jaktfeltet ligger nord-øst i Meråker kommune, på grensen mot Sverige.

 

Jaktfeltet har gode og varierte biotoper der hønsefugl trives godt. Fra spredt barskog i de lavere områdene, til bjørkeskog som går over i åpnere områder med småbjørk og vier før man når de helt åpne partiene opp mot fjellterreng. Skogsområdene er vernet som naturreservat.  Dette er et godt jaktterreng for lirype! Og etter en god høst sist år tyder vinterbestanden på en meget lovende sesong i 2019. I de lavereliggende områdene finner man også både orrfugl og storfugl, og det er gode partier for fjellrypejakt i de høyereliggende deler.

 

Hytteanlegget er nybygd for få år siden og består av hytte med 3 soverom og anneks med 2 soverom. I tillegg er det uthus med hundegårder. Det er solcelleanlegg og propan for kjøleskap og komfyr. Det er i tillegg tilgang på aggregat for ladning av peilere, radioer mm Det er propanvarmer og dermed varmt vann i dusj. I annekset er det fin vedfyrt badstue. Alle senger har dyner og puter og det eneste som trengs er sengeklær. Det er utedo

 

Hytteanlegget ligger vakkert til i jaktfeltet med fin utsikt over de østre delene av innsjøen Fjergen. Fra båten og opp til hytta er det om lag 300 meteres gange på opparbeidet sti. For å komme til hytta er det en båttur på om lag 6 kilometer. Her benytter leietaker vår 18-fots aluminiums båt med 60hk motor.

 

I Meråker så er det en avtale mellom Meraker Brug som grunneier og Meråker kommune om at innenbygdsboende som registrerer seg som jegere kan jakte uten hund hele sesongen på et areal som er om lag 750 000 daa. Det kan derfor skje at det kan være noen få andre jegere i dette terrenget.

 

Periode: 17.september – 23.september. | Antall våpen: maks 6. |  Antall hunder: Ingen begrensning.

Totalt areal: ca. 40 000 daa.  |  Jaktbart areal: ca. 40 000 daa.

Rypetetthet 2018: 35,2 pr. km2. (for takstområdet i Meråker i helhet).

Kvote 2019: Fastsettes etter taksering i august.

Budfrist 27.04.2019 |  Utropspris: kr 60 000,- pr. uke  (tilsvarende 1,50 kr/daa jaktbart areal) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-

 

 Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

 

Bestemmelser

NB: AS Meraker Brug forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! 

 

Betingelser for leie

  • Jakttid f.o.m. 17. september t.o.m. 23. september. Ankomst til hytta 16. september og avreise 23. september kl. 12.00.
  • Inntil 6 gevær tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • AS Meraker Brug fastsetter kvote basert på resultatet av produksjonstellingen i august.
  • Det er tillatt å felle skogsfugl, hare og annet småvilt på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres til AS Meraker Brug.
  • Jaktavtale skal inngås umiddelbart når budrunde er avklart – innen 5 dager. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. AS Meraker Brug utformer kontrakten. 
  • Feltleien skal være overført til AS Meraker Brugs konto innen 1. juli. Dersom tellingen i august viser at produksjonen har slått helt feil, slik at jakta må avlyses, vil innbetalt sum bli refundert feltleier.
  • Jeger/jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.

Tilbyder

Meraker Brug

Tlf. 74 81 49 00  | E-post: post@merakerbrug.no  |  Følg på Facebook

 

Utsikten fra hytteanlegget er upåklagelig.

 

Mange og varierte fuglebiotoper hos Meraker Brug.

 

Nybygd hytteanlegg ved Fjergen er inkludert i leie. Anlegget har høy standard.

 

Hytteanlegget med utsikt over innsjøen Fjergen.

 

Kombinert stue og spisestue på hytta.

 

En lun og trivelig hytte gir god hvile etter en lang jaktdag.

 

Et romslig kjøkken med plass for å lage gode middager under oppholdet. 

 

Spenning og forventning med hund i stand.