Hjortejakt i Romsdalen. Pakke med 2 dyr. Mulighet for leie av bosted under jakten. SOLGT

Hjortejakt i Romsdalen. Pakke med 2 dyr. Mulighet for leie av bosted under jakten. SOLGT

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr hjortejakt i jaktfeltet «Stavem Øst», beliggende ved Verma i øvre deler av Romsdalen. Jakttilbudet inkluderer fellingstillatelse av inntil 2 dyr. Jaktfeltet har en gjennomgående god bestand av hjort i god kondisjon. Verma ligger ca. 15 km fra den berømte Trollveggen og nært til Bjorli. Jaktpakken selges samlet for enkeltperson eller jaktlag. 

 

Budfrist 15. juni 2019, kl. 20.00 – Utropspris 30 000,-

 

Beskrivelse av jaktfelt

Jaktfeltet strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet, på dalførets østlige side. Dalen er trang og tildels svært bratt så det er en fordel for jeger å ha god kondisjon for å benytte hele jaktfeltet til fulle.

Vegetasjonen er dominert av løvskog, med vesentlig innslag av furuskog. Skogen i dette området er rik og inneholder viktige beiteområder, så vel som dagleier for hjorten. Noe innmark finnes i dalbunnen langs elva, hvor hjorten ofte beiter.

I jaktfeltet finnes gode posteringsplasser på trekkruter mellom beiteområder i dalbunnen og dagleier oppe i dalsidene. Jaktfeltet egner seg også godt for driv,- og smygjakt.

 

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr jaktpakke bestående av fellingstillatelse på 1 voksen bukk og 1 spissbukk. Pakken kan registreres på inntil 8 jegere. Husvære under jakt er tilgjengelig for leie for tillegg i pris.

 

Tilleggstjenester

Vermedalen Jakt & Fiske kan tilby overnatting til jaktlagets medlemmer i tilknytning til jaktfeltet. Overnatting i eget frittsående og koselig hus med god plass og alle bekvemmeligheter (se bilder). Pris for leie er kr 2 000,- pr døgn og kommer i tillegg til jaktleie. Leie avtales direkte med utleier.

Det tilbys også mulighet for jaktguide, med eller uten hund. Egen jaktguide må avtales direkte med utleier og er ikke inkludert i jaktleie.

 

Periode: 1.september – 23.desember. | Antall våpen: maks 8  |  Kvote 2019: 2 dyr. (1 voksen bukk, 1 spissbukk).

Budfrist 15.06.2019 |  Utropspris: kr 30 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-

Kjøtt fra skutte dyr er inkludert i prisen.

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

Bestemmelser

Vermedalen Jakt & Fiske forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

 

Betingelser for leie

  • Jakten leies ut for angitt periode (f.o.m. 1/9 – t.o.m. 23/12) til prisen av antatt bud.
  • Prisen dekker jakt på tildelt kvote og fellingsavgifter. Veiavgifter er ikke inkludert.
  • Inntil 8 gevær er inkludert i prisen. Jaktleder (budvinner) er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. august i jaktåret. Jaktleder må samtidig påse at det legges ved dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften, bestått storviltprøve og avlagt treningsskudd.
  • All jakt skal foregå etter nærmere angitte føringer og kontraktfestes mellom grunneier og jeger/jaktlag.
  • Framleie er ikke tillatt.
  • Jaktleien skal være overført til Vermedalen Jakt & Fiskes konto innen 1.august i jaktåret. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Vermedalen Jakt & Fiske utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2019.

Tilbyder

Vermedalen Jakt & Fiske er en sammenslutning av grunneiere med jord og skogbrukseiendommer i Rauma. Viltlagets område er på ca. 55 000 daa.

 

Atkomst

Verma ligger ca 40 mil fra Oslo, ca 23 mil fra Lillehammer, ca 27 mil fra Trondheim, og ca 10 mil fra Molde.

 

Kontakt

Vermedalen Jakt & Fiske v/ Per Magnar Sæter

Tlf. 404 16 751  | E-post: hei.vermedalen@gmail.com

 

Eller

Tommy Sæther

Tlf: 901 73 712

 

Nettsted: Vermedalen Jakt & Fiske  |  Følg på Facebook

 

Se bilder fra Vermedalen Jakt & Fiskes områder

 

 

 

 

 

Hus til leie under jakten: