Hjortejakt ­i ­Romsdalen. ­Pakke ­med ­2 ­dyr. ­Mulighet ­for ­leie ­av ­bosted ­under ­jakten. ­SOLGT

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr hjortejakt i jaktfeltet "Stavem Øst", beliggende ved Verma i øvre deler av Romsdalen. Jakttilbudet inkluderer fellingstillatelse av inntil 2 dyr.

Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr hjortejakt i jaktfeltet «Stavem Øst», beliggende ved Verma i øvre deler av Romsdalen. Jakttilbudet inkluderer fellingstillatelse av inntil 2 dyr. Jaktfeltet har en gjennomgående god bestand av hjort i god kondisjon. Verma ligger ca. 15 km fra den berømte Trollveggen og nært til Bjorli. Jaktpakken selges samlet for enkeltperson eller jaktlag. 


Budfrist 25. mai 2020, kl. 20.00 – Utropspris: kr 30 000,-


Beskrivelse av jaktfelt

Jaktfeltet strekker seg fra dalbunnen og opp mot snaufjellet, på dalførets østlige side. Dalen er trang og tildels svært bratt så det er en fordel for jeger å ha god kondisjon for å benytte hele jaktfeltet til fulle.


Vegetasjonen er dominert av løvskog, med vesentlig innslag av furuskog. Skogen i dette området er rik og inneholder viktige beiteområder, så vel som dagleier for hjorten. Noe innmark finnes i dalbunnen langs elva, hvor hjorten ofte beiter.


I jaktfeltet finnes gode posteringsplasser på trekkruter mellom beiteområder i dalbunnen og dagleier oppe i dalsidene. Jaktfeltet egner seg også godt for driv,- og smygjakt.


Vermedalen Jakt & Fiske tilbyr jaktpakke bestående av fellingstillatelse på 1 voksen bukk og 1 spissbukk. Pakken kan registreres på inntil 8 jegere.  Husvære i tilknytning til jaktfelt er tilgjengelig for leie mot tillegg i pris.


Det tilbys også mulighet for jaktguide, med eller uten hund. Egen jaktguide må avtales direkte med utleier og er ikke inkludert i jaktleie.


Periode: 1.september – 23.desember. | Antall våpen: maks 8  |  Kvote 2020: 2 dyr. (1 voksen bukk, 1 spissbukk).

Budfrist 25.05.2020 |  Utropspris: kr 30 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-


Kjøtt fra skutte dyr er inkludert i prisen.

Se kartutsnitt over jaktfeltetAtkomst

Verma ligger ca 40 mil fra Oslo, ca 23 mil fra Lillehammer, ca 27 mil fra Trondheim, og ca 10 mil fra Molde.


Tilleggstjenester

Vermedalen Jakt & Fiske kan tilby overnatting til jaktlagets medlemmer i tilknytning til jaktfeltet. Overnatting i eget frittstående og koselig hus med god plass og alle bekvemmeligheter (se bilder). Pris for leie er kr 2 000,- pr døgn og kommer i tillegg til jaktleie. Leie avtales direkte med utleier.Bestemmelser

Vermedalen Jakt & Fiske forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.


Betingelser for leie

  • Jakten leies ut for angitt periode (f.o.m. 1/9 – t.o.m. 23/12) til prisen av antatt bud.
  • Prisen dekker jakt på tildelt kvote og fellingsavgifter. Veiavgifter er ikke inkludert.
  • Inntil 8 gevær er inkludert i prisen. Jaktleder (budvinner) er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. august i jaktåret. Jaktleder må samtidig påse at det legges ved dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften, bestått storviltprøve og avlagt treningsskudd.
  • All jakt skal foregå etter nærmere angitte føringer og kontraktfestes mellom grunneier og jeger/jaktlag.
  • Framleie er ikke tillatt.
  • Jaktleien skal være overført til Vermedalen Jakt & Fiskes konto innen 1.august i jaktåret. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Vermedalen Jakt & Fiske utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2020.

Tilbyder

Vermedalen Jakt & Fiske er en sammenslutning av grunneiere med jord og skogbrukseiendommer i Rauma. Viltlagets område er på ca. 55 000 daa.


Kontakt

Vermedalen Jakt & Fiske v/ Per Magnar Sæter

Tlf. 404 16 751  | E-post: hei.vermedalen@gmail.com


Eller

Tommy Sæther

Tlf: 901 73 712

Nettsted: Vermedalen Jakt & Fiske  |  Følg på Facebook


Se bilder fra Vermedalen Jakt & Fiskes områder

Hus til leie under jakten: