Hjortejakt, ­Pakke ­inkludert ­overnatting ­og ­kvote ­på ­4 ­dyr

Vi tilbyr jaktpakker for jakt for inntil 6 personer bestående av fellingstillatelse på inntil 4 dyr. Innkvartering i flott hytte hos Tunheims Fjørå som ligger i jaktterrenget.  Jaktterrenget er på 5,8 kvadratkilometer […]

Vi tilbyr jaktpakker for jakt for inntil 6 personer bestående av fellingstillatelse på inntil 4 dyr. Innkvartering i flott hytte hos Tunheims Fjørå som ligger i jaktterrenget.  Jaktterrenget er på 5,8 kvadratkilometer og total kvote for området var på 200 dyr i 2019, med en fellingsprosent på 98 %.


Beskrivelse av tilbud

Jaktfeltet strekker seg fra fjorden og opp mot snaufjellet, på begge sider av bygda. Jakterrenget består av innmark og utmark med blandingsskog. Til dels bratt i det nordlige delen av terrenget.


I jaktfeltet finnes gode posteringsplasser på trekkruter mellom beiteområder i dalbunnen og dagleier oppe i fjell sidene. Jaktfeltet egner seg  både for postering og smygjakt.


Overnatting skjer i Tunheims Fjørå (tunheimsfjora.com) kun få minutter fra jaktterrenget – Jaktlaget skal bo i en hytte ( Kong Ring) med 3 doble soverom med bad og totalt 6 sengeplasser. Fiskebåt er inkludert.

Slakting og henging av kjøtt foregår i godkjente lokaler.


Jaktpakken inneholder jakt for fire hele dager med ankomst kvelden før og avreise dagen etter siste jaktdag.  Det legge ut tre pakker med følgende tidspunkter:


 • Pakke 1:  Jakt   1.9 –   4.9 (ankomst 31.08 og avreise 5.9)
 • Pakke 2:  Jakt 1.10 –   4.10 (ankomst 30.09 og avreise 5.10)
 • Pakke 3:  Jakt 9.10 – 12.10 (ankomst 08.10 og avreise 13.10)

Grunnpris inkluderer

 • Terrengleie med kvote på 4 dyr (1 voksen bukk, 1 voksen hind, 1 ungdyr og 1 kalv)
 • Innkvartering i hytte for inntil 6 personer.
 • Transport av jegere til og fra jaktfeltene (ca. 10 min i bil)
 • Tilgang på godkjent ettersøksekvipasje
 • Transport av felte dyr til slakteplass
 • Kjentmann (ikke guide, men praktiske opplysninger om jakten.  Guide kan leies i tillegg etter ønske)

Grunnpris for inntil 6 personer: kr 34 500,-  (betales ved bestilling).


Tilleggstjenester (avtales direkte med tilbyder før opphold)

 • Full pensjon (3 måltider pr. dag) kr 750 – 1250,- pr. jeger, avhengig av meny…
 • Guidetjenester i forbindelse med jakten kr. 600 pr. time.

Prisliste for felte dyr

 • Bukk                 kr 5 000,-
 • Spiss bukk       kr 3 000,-
 • Voksen hind    kr 3 000,-
 • Ungdyr             kr 3 000,-
 • Kalv                  kr 1 000,-

Prisliste kjøp av kjøtt: heilt eller halvt slakt kr 100 pr kg.


Se kartutsnitt over jaktfeltet


 • Pakke 1:  Jakt   1.9 –   4.9 (ankomst 31.08 og avreise 5.9) | Antall våpen: maks 6  |  Kvote 2019: 4 dyr. (1 voksen bukk, 1 voksen hind, 1 ungdyr og 1 kalv).

 • Pakke 2:  Jakt 1.10 –   4.10 (ankomst 30.09 og avreise 5.10) | Antall våpen: maks 6  |  Kvote 2019: 4 dyr. (1 voksen bukk, 1 voksen hind, 1 ungdyr og 1 kalv).

 • Pakke 3:  Jakt 9.10 – 12.10 (ankomst 08.10 og avreise 13.10)| Antall våpen: maks 6  |  Kvote 2019: 4 dyr. (1 voksen bukk, 1 voksen hind, 1 ungdyr og 1 kalv).

Informasjon om dette jakttilbudet finnes også på tunheimsfjora sin hjemmeside.Betingelser for leie

 • For felt vilt betales det i henhold til prisliste. Jakten avregnes i etterkant etter antall felte dyr.
 • Kjøp av kjøtt avtales etter prisliste.
 • Inntil 6 gevær er inkludert i prisen. Jaktleder (kjøper) er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. august i jaktåret. Jaktleder må samtidig påse at det legges ved dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften, bestått storviltprøve og avlagt treningsskudd.
 • All jakt skal foregå etter nærmere angitte føringer og kontraktfestes mellom MoEik Drift og jeger/jaktlag.
 • Terrengleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. MoEik Drift AS utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2020, alternativt i rimelig tid innen jaktstart.
 • Framleie er ikke tillatt.

Tilbyder

MoEik Drift

Webjørn Eikrem

Mobil: 916 30 172  |  E – post: webjorn@moeik.no