Hjortejakt i Verran

Hjortejakt i Verran

Ulvig Kiær AS tilbyr hjortejakt på jaktfeltet «Follaskogen» Verran i Trøndelag. Jaktfeltet er regnet som ett av de mest hjortetette områdene i Verran. Pakken består av 1 ukes jakt med fellingstillatelse på 6 dyr. Selges samlet for enkeltperson eller jaktlag. 

 

 Grunnpris, inkl. terrengleie:  19 000,-

 

Beskrivelse av jaktfelt

Ulvig Kiær AS tilbyr jaktpakke bestående av fellingstillatelse på 6 dyr. Herav 1 voksen bukk, 1 voksen hind, 2 ungdyr og 2 kalv. Pakken kan registreres på inntil 8 jegere. 

Jaktfeltet ligger like ved Follafoss og er ett av de terrengene med størst tetthet av hjort i Verran. Noen deler av terrenget er særdeles bratt, mens det også finnes litt slakere partier hvor man kan gå opp. Terrenget egner seg for de fleste jaktformer, men særlig løshundjakt og snikjakt. Det anbefales at jegere bør være i god fysisk form. Deler av terrenget er utfordrende og kupert, med liten tilgjengelighet via veier.

 

Tilleggstjenester

Kontakt Ulvig Kiær AS for mer informasjon om tilleggstjenester.

 

Periode: 1.september – 8.september. | Antall våpen: maks 8  |  Kvote 2019: 6 dyr. (1 voksen bukk, 1 voksen hind, 2 ungdyr og 2 kalv).

Grunnpris inkl. terrengleie: kr 19 000,-  (betales ved bestilling).

I tillegg tilkommer pris pr. kg for felte dyr i henhold til prisliste, med fratrekk for grunnpris uten terrengleie, og trofèavgift for voksen bukk. Kjøtt fra skutte dyr er inkludert i prisen.

 

Prisliste: 

Terrengleie: Kr 7 000,-.

Grunnpris (forskuddsbetaling):

  • Ungdyr og voksen hjort kr 2 500,-.
  • Kalv 1.000,- kroner.

Pris for felt vilt (avregning etter jakt):

  • Ungdyr og voksen hjort, kr 110,- pr kg.
  • Kalv, kr 100,- pr kg.

Trofèavgift på kronhjort (12 tagger eller mer): kr 3 500,-.

Fellingsavgifter: Egne satser.

 

Se kartutsnitt over jaktfelt. 

 

 

Bestemmelser

Leiekontrakt mellom utleier og leietaker skal opprettes og være underskrevet  rimelig tid innen jaktstart. Jakt skal utøves i henhold til utleiers bestemmelser.

 

Betingelser for leie

  • Jakten leies ut for angitt periode (f.o.m. 1/9 – t.o.m. 8/9) til grunnpris.
  • Prisen dekker dekker terrengleie og forskudd på jakt på tildelt kvote.  For felt vilt betales det i henhold til prisliste. Jakten avregnes i etterkant etter vekt på felt vilt, med fratrekk av grunnpris pr. dyr. Fellingsavgifter, trofèavgift kommer i tillegg.
  • Inntil 8 gevær er inkludert i prisen. Jaktleder (kjøper) er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. august i jaktåret. Jaktleder må samtidig påse at det legges ved dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften, bestått storviltprøve og avlagt treningsskudd.
  • All jakt skal foregå etter nærmere angitte føringer og kontraktfestes mellom grunneier og jeger/jaktlag.
  • Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Ulvig Kiær AS utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2019, alternativt i rimelig tid innen jaktstart.
  • Framleie er ikke tillatt.

Tilbyder

Ulvig Kiær AS

Emil N. Robertsen

Telefon: (+47) 74 33 17 00  |  Mobil: 455 15 374  |  E – post: post@ulvig-kiar.no