Hjortejakt ­i ­Nordfjord, ­attraktivt ­terreng ­leies ­ut ­på ­åremål

Attraktiv hjortejakt til leie i Stadt kommune. Området har en meget god hjortebestand hvor det årlig felles inntil 100% av kvoten. Terrenget leies ut gjennom «åpen budrunde».

Attraktiv hjortejakt til leie i Stadt kommune. Området har en meget god hjortebestand hvor det årlig felles inntil 100% av kvoten. Terrenget leies ut gjennom «åpen budrunde».


Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer årlig leiekostnad, inklusive mva. For felt hjort betales pr. kg. kr. 80,- i tillegg til feltleien. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.


Utropspris: 50 000,-  |  Budfrist: 22.04.2021, kl. 20.00


Beskrivelse av jaktfelt

Mykleseiga Sameige er et ca 6000 daa stort privateid område der jakten har vært forbeholdt grunneier. Mykleseiga ønsker nå å tilby jaktutleie på en del av områdets  tildelte kvote. Mykleseiga og tilstøtende områder kan vise til en stor hjortebestand med sunne og friske dyr i god kondisjon. Årlig felles opp mot 100% av valdets tildelt kvote, med et gjennomsnitt på 90% de siste 10 år. 


Tilbudet gjelder for inntil 10 jaktdager i september og inntil 10 jaktdager i oktober/november, etter avtale med Mykleseiga Sameiga. Leieperiode er høsten 2021, med mulighet for kontrakt for kommende år.


Jaktlag disponerer slakteplass med stativ for henging og veiing av kjøtt.


Kvoten for 2021 er:

 • 1 voksen bukk
 • 3 voksen hind
 • 1 ungdyr bukk
 • 2 ungdyr hind
 • 3 kalv


Periode: inntil 10 jaktdager i september og inntil 10 jaktdager i oktober/november, etter avtale med Mykleseiga Sameiga.

Totalt areal: ca. 6 000 daa.  |  Jaktbart areal: ca. 6 000 daa.

KVOTE:

 • 1 voksen bukk
 • 3 voksen hind
 • 1 ungdyr bukk
 • 2 ungdyr hind
 • 3 kalv

Budfrist 22.04.2021 |  Utropspris: kr 50 000,- pr. år 

Minstebeløp ved budøkning: kr. 3000,-

 Se kartutsnitt over jaktfeltet


Bestemmelser

NB: Tilbyder forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.


Betingelser for leie

Jaktregler:
 • Jaktleie gir rett til å jakte hjort på Mykleseiga Sameige sitt område.
 • Jaktleie gir rett til å felle hjort i henhold til tildelt kvote. Tildeling av kvote skjer i henhold til lokal bestandsplan.
 • Tilbudet gjelder for inntil 10 jaktdager i september og inntil 10 jaktdager i oktober/november, etter avtale med Mykleseiga Sameiga.  Leieperiode er høsten 2021, med mulighet for kontrakt for kommende år.
 • Kontrakt for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2020. Utleier utformer kontrakten.
 • Gjestejegere kan medbringes.
 • Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegere som skal delta. Dette skal skje innen 20. august i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
 • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.
 • Dersom det felles dyr som laget ikke har fått tildelt på kvote, vil laget bli ilagt et tillegsgebyr for dyret. Gebyr for feilskyting skal fremgå i kontrakt. 
 • Jakt på innmark /bøjakt er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse.

Jegerens ansvar:

 • Det er jeger sitt ansvar å påse at jakt utøves innenfor riktig terreng.
 • Jaktkort er ikke gyldig uten at årlig jegeravgift kan dokumenteres.
 • Det stilles i tillegg krav om bestått skyteprøve for storviltjegere (Godkjent skytterprøve fra 2019).
 • Jeger plikter til enhver tid å følge de lover og regler i forbindelse med utøvelse av jakt (REF FOR-2002-03-22-313)
 • All fangst skal registreres og innrapporteres etter nærmere angivelse. Alle felte dyr skal forevises og kontrollveies.
 • Jaktlag må ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Ved påskyting/skadeskyting skal rettighetshaver varsles.
 • Setthjort-skjema skal leveres når jaktperioden opphører.

Tilbyder

Mykleseiga Sameige

Tlf. (+47) 950 12 307  | E-post: mykleseiga@outlook.com