Elgjakt ­på ­meget ­attraktivt ­terreng ­til ­leie ­i ­Ringerike.

Elgjakt på meget attraktivt terreng leies ut. Terrenget er arrondert samlet i Ringerike kommune. Tilbudet gjelder for perioden 4. Oktober – 10. Oktober. Inkludert er jaktrett på elg og hjort for jaktlag […]

Elgjakt på meget attraktivt terreng leies ut. Terrenget er arrondert samlet i Ringerike kommune. Tilbudet gjelder for perioden 4. Oktober – 10. Oktober. Inkludert er jaktrett på elg og hjort for jaktlag på inntil 7 personer. Leieperiode er høsten 2021, med mulighet for samme periode kommende år.


Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer årlig leiekostnad, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.


Utropspris: 95 000,-  |  Budfrist: 01.06.2021, kl. 20.00


Beskrivelse av jaktfelt

Strande/ Viker jaktfelt er på omlag 55 000 mål og ligger i Ringerike kommune. Terrenget er arrondert samlet i området syd for Vikerfjell mellom Sperillen og Vidalen. Terrenget består av granskog, furuskog og strekker seg helt opp til snaufjellet før det går ned i furu og granskog på den andre siden.


Jakttilbudet gjelder for perioden 4. oktober – 10. oktober. Jaktlag skal bestå av maksimum 7 jegere. Kjøtt fra felt elg tilfaller leietaker.


Elgjakta leies ut med bosted i hytte med sengeplass til 5. Hytta har, kjøkken, stue og to soverom med 2 senger pr rom. Det er også en seng i stua.  Dusj og wc finnes i anneks.  


Jaktlag disponerer slakteplass med stativ for henging og veiing av kjøtt.


Det er anledning til å felle hjort under elgjakta. Tildeling på hjort inngår i felles kvote for driftsplanområde og alle fellinger skal meldes inn omgående.

Felling av hjort inngår ikke i feltleien. For felt hjort betales et tillegg à kr 100 pr. kg. i henhold til kontrollert vekt. Alle dyr skal veies av kontrollør.Periode: 4. oktober – 10. oktober. | Antall våpen: maks 7

Totalt areal: ca. 55 000 daa.  |  Jaktbart areal: ca. 55 000 daa.

KVOTE: 2 kalv – 1 ungdyr hunn – 1 voksen okse tom. 6 tagger

Budfrist 01.06.2021 |  Utropspris: kr 95 000,- pr. år 

Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-

 Se kartutsnitt over jaktfeltetBestemmelser

NB: Tilbyder forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.


Betingelser for leie

  • Jaktfelt leies ut for 1 år, med intensjon om utleie av samme periode kommende år.
  • Jakttid f.o.m. 4. oktober til 10. oktober.
  • Maks 7 jegere på jaktlaget. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegeree som skal jakte på feltet det enkelte år. Dette skal skje innen 20. august i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.
  • Det er tillatt å felle hjort på jaktfeltet, etter nærmere føringer angitt i lokale bestandsplaner. For felt hjort betales et tillegg i pris pr kg.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres etter nærmere angivelse.
  • Kontrakt for leieperioden skal være underskrevet innen 15.7.2020. Utleier utformer kontrakten.

Tilbyder

Tlf. (+47) 906 43 174  | E-post: strandeviker@gmail.com