Elgjakt ­på ­ca ­95 ­000 ­daa ­i ­Tylldalen. ­SOLGT

Tylldalen Grunneierlag tilbyr èn ukes eksklusiv elgjakt i Tylldalen i Hedmark. Tylldalen ligger fra mellom 400 til over 1600 m.o.h. Her finnes de fleste naturtyper, fra barskog over i blandingsskog, fjellskog og […]

Tylldalen Grunneierlag tilbyr èn ukes eksklusiv elgjakt i Tylldalen i Hedmark. Tylldalen ligger fra mellom 400 til over 1600 m.o.h. Her finnes de fleste naturtyper, fra barskog over i blandingsskog, fjellskog og snaufjell. I hoveddalføret er det til dels noe bratte lier som flater ut innover mot fjellet. Ellers har området flere dalfører med blandings-og bjørkeskog. Elgjakta i dette området utøves i hovedsak av lokale jegere. Til tross for at området kan vise til over 90% felling av tildelt kvote de siste 10 år, er det en voksende elgbestand.

 

Budfrist 8.juni 2019, kl. 20.00 – Utropspris 60 000,- 

 

Beskrivelse av jaktfelt

Jaktfeltet tilbyr et meget godt og variert terreng for elgjakt, som strekker seg i høydegradienten fra 400 moh til 900 moh, og består av  gran- og furuskog, med bjørkeskog i øvre deler av terrenget. Jaktfeltet ligger i sin helhet vest for fylkesvei 30, til kommunegrense med Alvdal, og tilgrensende jaktfelt i Tynset ved Tronsvangen i nord. I tillegg er områder i Rivdalen, Eggevola og Kommeren, samt lisiden sør for Rød/Kvernegga, øst for  fylkesvei 30, lagt til jaktfeltet. Feltet er lett tilgjengelig med tilkomst via skogsveier inn i terrenget. Innmark er ikke en del av jaktfeltet.

 

Inkludert i leien er fellingsrett på 3 elg (1 valgfritt dyr, 1 ungdyr okse og 1 kalv), og fri avskytning på hjort inntil felleskvote for hele området er fylt.  Jaktlaget disponerer hytta «Gaupskardbua» for overnatting i jaktperioden. Hytta var restaurert i 2016, har enkel standard, med propanbluss for matlaging, vedfyring for oppvarming og sengeplass til 6. Det er ikke innlagt vann.

 

Periode: 3.oktober – 9.oktober. | Antall våpen: maks 6.

Totalt areal: ca 95 000 daa.  |  Kvote 2019: 3 dyr. Ett fritt dyr, en ungdyr okse (1,5 år) og en kalv.

Budfrist 08.06.2019 |  Utropspris: kr 60 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-

Kjøtt fra skutte dyr er inkludert i prisen

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

Bestemmelser

Tylldalen Grunneierlag SA forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

 

Jeger/jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.

 

Betingelser for leie

 • Jaktfelt leies ut for angitt periode (f.o.m. 3/10 – t.o.m. 9/10) til prisen av antatt bud.
 • Antatt bud dekker jakt på tildelt elgkvote, fellingsavgifter og øvrige avgifter. Veiavgifter er ikke inkludert.
 • Inntil 6 gevær er inkludert i feltleien. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges ved dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes er godkjent for ettersøk.
 • Hver jaktlagsmedlem skal ha avlagt minimum 75 dokumenterte treningsskudd og bestått skyteprøve.
 • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.
 • For felt hjort tilkommer en pris à kr 70,- pr kg slaktevekt, pluss mva.
 • Jakt, kontroll av felte dyr og rapportering skal skje etter nærmere angitt beskrivelse, i henhold til rutiner for viltstellområde. Gjeldende regler skal fremgå i leiekontrakt mellom partene.
 • Feltleien skal være overført til Tylldalen Grunneierlags konto innen 1.august i jaktåret. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Tylldalen Grunneierlag utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. august 2019.

 

Til opplysning:

 • Dersom jaktlaget ønsker, kan en «visning» av terrenget gjennomføres.
 • Egnede muligheter for slakteplass og opphenging av felt vilt kan ordnes etter nærmere avtale. Transport av felt vilt kan leies lokalt.
 • Det opplyses om at bedriften «Østerdalsmat» i Rendalen tar imot felt vilt (pris for 2017: 80 kr/kg).

Tilbyder

Tylldalen Grunneierlag SA organiserer og forvalter jakt og fiske på totalt 240 000 daa, herav 170 000 daa tellende storviltterreng. Tylldalen Grunneierlag omfatter 135 andelshavere med eiendommer fra 50 til over 20 000 dekar. Hele området er organisert gjennom grunneierlaget. Storviltjakta har tradisjonelt vært benyttet av lokale jegere.

Kontakt

Tylldalen Grunneierlag SA

v/Ola Engen.

Mobil: 91396369  |  E-post: tylldalen@jakt-fiske-fritid.no

 

Se bilder fra jaktfeltet

Høstmorgen i Tylldalen.

 

Med lukt i nesa mens man venter på postenes utplassering.

 

Utsnitt fra jaktterrenget.

 

Utsnitt fra jaktterrenget.

 

Utsnitt fra jaktterrenget.

 

Okse skutt på jakteltet.

 

Jegerlunch.

 

Gaupskardsbua.

 

Gaupskardsbua.