Elgjakt ­i ­Bindal ­– ­med ­herskapelig ­husvære ­inkludert. ­SOLGT

Plahtes Eiendommer utlyser elgjakt på jaktfeltet «Terråkmarka». Et stort og ettertraktet jaktfelt med kvote på 4 dyr, inkludert et herskapelig hus som bosted under jakta. Jaktfeltet ligger i et område fritt for […]

Plahtes Eiendommer utlyser elgjakt på jaktfeltet «Terråkmarka». Et stort og ettertraktet jaktfelt med kvote på 4 dyr, inkludert et herskapelig hus som bosted under jakta. Jaktfeltet ligger i et område fritt for ulv.

 

Budfrist 10. juni 2019, kl. 20.00 – Utropspris 70 000,-

 

Beskrivelse av jaktfelt

Ettertraktet elgjakt på et ca. 70.000 dekar sammenhengende terreng som strekker seg fra fjæra og opp til høyfjellet. Terrenget har områder egnet for jakt med både løs- og bandhund, i tillegg til fjelljakt uten hund for de som ønsker det. Bindal har en tett, men sunn elgstamme på grunn av en langsiktig og god forvaltning.

 

Jaktområdet består av unge og gamle plantefelt, blandingsskog, myrdrag og furuskog. Mesteparten av skogområdene er lett tilgjengelig fra vei. For de som ønsker å jakte innover i fjellet finnes det to ekstra hytter som kan benyttes. En hytte på 25 m2 med 4 sengeplasser og et lite krypinn innerst i terrenget som har 2 sengeplasser (egner seg best til rasting).

 

Inkludert i leien er fellingsrett på 4 dyr (1 voksen okse, 1 ungdyr okse og 2 ungdyr ku), komfortabel overnatting i et herskapelig hus kun få minutter fra jaktterrenget – et velutstyrt hus med 8 sengeplasser på Terråk («Sveitserhuset»), to mindre hytter i fjellet («Fugleburet» og «Tønna») og et stort naust med elektrisk vinsj på Terråk for slakting og henging av kjøtt. Tilgang på båt i Nervatnet inngår i leien. Det er også anledning til å leie båt i fjorden og andre fjellvann.

 

Periode: 20.oktober – 26.oktober. | Antall våpen: 10

Totalt areal: 70 000 daa.  |  Kvote 2019: 4 dyr. Én voksen okse, èn ungdyr (1,5 år) okse og to ungdyr (1,5 år) ku.

Budfrist 10.06.2019 |  Utropspris: kr 70 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2 000,-

Kjøtt fra skutte dyr er inkludert i prisen

 

Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

 

Bestemmelser

Plahtes Eiendommer forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.

 

Betingelser for leie

  • Jaktfelt leies ut for angitt periode (f.o.m. 20/10 – t.o.m. 26/10) til prisen av antatt bud.
  • Inntil 10 gevær er inkludert i feltleien. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes er godkjent for ettersøk.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres rettighetshaver fortløpende.
  • Feltleien skal være overført til Plahtes Eiendommers konto innen 1. juli i jaktåret. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. Plahtes Eiendommer utformer kontrakten. Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet innen 1. juli 2018.
  • Ved felling av voksent dyr (2.5år eller eldre) på kvoten for ungdyr (1.5år) faktureres et gebyr på 150 kr per kilo over 140 kilo slaktevekt. I tillegg skal det betales et gebyr på 1500 kr for hver tagg over 4 tagger dersom dette dyret er en okse.

 

Til opplysning

Jaktlaget må i utgangspunktet stå for egen jernhest/6-hjuling for å hente elgen ut av terrenget. Det er likevel mulig å leie denne tjenesten. Plahtes Eiendommer er behjelpelig med å arrangere  transporttjeneste etter nærmere avtale. For jaktlag som selv ikke disponerer godkjent ettersøkshund vil Plahtes Eiendommer være behjelpelig med å skaffe tilgang tilgang til dette lokalt. For mer informasjon kontakt Tor Arne Aune eller se www.plahte.no.

 

Sveitserhuset har sengeplass til 8 personer. Dersom antall jegere i jaktlaget overstiger dette, kan det legges til rette med løse madrasser for de resterende jaktlagsmedlemmer.

Terråk Gjestegård ligger som nærmeste nabo. Her er det mulig å bestille både frokost, lunsj og middag. Baren kan også holdes åpen på bestilling

Det er full dekning med Telenor og Netcom i huset. WiFi tilgjengelig. Sporadisk dekning i marka.

 

Tilbyder

Plahtes Eiendommer er en av de største privateide eiendommer i Norge med sitt totale areal på 685.000 da.  Disse eiendommene drives med en klar målsetning om å forvalte alle naturressurser på en bærekraftig og langsiktig måte. Her finner man store jaktområder hvor jaktpresset holdes lavt til beste for den lokale viltforvaltningen og for jegernes opplevelser. Tilrettelagte produkter, god standard på utleiehytter og en helhetlig forvaltning av områdets ressurser gjør Plahtes Eiendommer meget attraktivt for sine gjester.

Plahtes Eiendommer ligger mellom Brønnøysund og Namsos, fire timer nord for Trondheim.

 

Kontakt

Plahtes Eiendommer.

v/Tor Arne Aune

Telefon: (+47) 916 05 550  |  E – post: tor.arne.aune@gmail.com

Se mer på Plahtes hjemmesider, eller følg på Facebook

 

Se bilder fra Terråkmarka

Terråkmarka, utsikt innover i terrenget. 

 

Nedre deler av terrenget, med utsikt til Terråk.

 

En mindre elgokse i drevet.

 

Terråkmarka byr på terreng med gode jaktmuligheter. 

 

Jaktlykke

 

Terreng med varierte biotoper. 

 

Terreng med varierte biotoper. 

 

Godt med elg i terrenget.

 

Hytta Tønna – et enkelt krypinn inne i terrenget.

 

Sveitserhuset, din bolig under oppholdet.

 

Hytta Fugleburet