Elgjakt ­i ­Folldal ­– ­Einabu ­jaktfelt. ­SOLGT

Elgjakt på attraktivt terreng leies ut av Einun.no. Terrenget er arrondert samlet innenfor Folldal og Alvdal kommuner. Tilbudet gjelder for perioden 25. september – 31. oktober. Inkludert er jaktrett på elg og […]

Elgjakt på attraktivt terreng leies ut av Einun.no. Terrenget er arrondert samlet innenfor Folldal og Alvdal kommuner. Tilbudet gjelder for perioden 25. september – 31. oktober. Inkludert er jaktrett på elg og hjort for jaktlag på minimum 5 personer. Leieperiode er høsten 2020, med mulighet for åremålsleie.


Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer årlig leiekostnad, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.


Utropspris: 90 000,-  |  Budfrist: 28.05.2020, kl. 20.00


Beskrivelse av jaktfelt

Einabu jaktfelt er på omlag 15 000 mål og ligger både i Folldal og Alvdal kommuner. Terrenget er arrondert samlet i området rundt gården Einabu, på begge sider av elva Folla og består av furuskog, gammelskog og fjellbjørk, og strekker seg helt opp til snaufjellet.


Jakttilbudet gjelder for perioden 25. september – 31. oktober. Jaktlag skal bestå av minimum 5 jegere. Det gis anledning til å medbringe gjestejegere. Kjøtt fra felt elg tilfaller leietaker.


Elgjakta leies ut med bosted i den ene halvdelen av våningshuset på Einabu. Gårdsstua er fra 1878 og har toalett/dusj, kjøkken, stue med peis og to store soverom med 2 senger pr rom. Det er også et stort rom mellom soverommene med 4 sengeplasser. Totalt 8 sengeplasser.


Jaktlag disponerer slakteplass med stativ for henging og veiing av kjøtt på gården, i tillegg til hundegård med hundehus.


Det er anledning til å felle hjort under elgjakta. Tildeling på hjort inngår i felles kvote for driftsplanområde og alle fellinger skal meldes inn omgående.

Felling av hjort inngår ikke i feltleien. For felt hjort betales et tillegg à kr 91 pr. kg. i henhold til kontrollert vekt. Alle dyr skal veies av kontrollør.Periode: 25.september – 31. oktober. | Antall våpen: minimum 5.

Totalt areal: ca. 15 000 daa.  |  Jaktbart areal: ca. 15 000 daa.

Kvote 2020: Ikke fastsatt. Forventet kvote er 5-6 dyr.

Budfrist 28.05.2020 |  Utropspris: kr 90 000,- pr. år  (tilsvarende 6 kr/daa jaktbart areal, eller ca 115 kr/kg) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 5000,-

 Se kartutsnitt over jaktfeltetBestemmelser

NB: Einun.no forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.


Betingelser for leie

  • Jaktfelt leies ut for 1 år, med intensjon om åremål/ langtidsleie, til en årlig leiepris til Einun.no.
  • Jakttid f.o.m. 25. september til 31. oktober.
  • Minimum 5 jegere på jaktlaget. Gjestejegere kan medbringes. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegeree som skal jakte på feltet det enkelte år. Dette skal skje innen 20. august i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.
  • Det er tillatt å felle hjort på jaktfeltet, etter nærmere føringer angitt i lokale bestandsplaner. For felt hjort betales et tillegg i pris pr kg.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres etter nærmere angivelse.
  • Kontrakt for leieperioden skal være underskrevet innen 1. juni 2020. Utleier utformer kontrakten.

Tilbyder

Einun.no – Jakt og fiskeutleie

Tlf. (+47) 45 80 84 77  | E-post: sigrid.ekran@gmail.com