Eksklusiv småvilt- og rådyrjakt kun 1,5 time fra Oslo med helårs hytte – Åremålsleie, 1 år med mulighet for forlengelse. BUDFRIST: 20.04.

Eksklusiv småvilt- og rådyrjakt kun 1,5 time fra Oslo med helårs hytte – Åremålsleie, 1 år med mulighet for forlengelse. BUDFRIST: 20.04.

Attraktivt jaktterreng for småvilt og rådyr leies ut på åremål. Dette er et godt arrondert jaktterreng med store muligheter for jakt på ulike viltarter. Tilhørende til jaktmulighetene følger en stor hytte med god standard og som disponeres av leietaker året rundt. Både hytte og jaktterreng er lett tilgjengelig og ligger kun kort vei fra Oslo.


Hytte og jaktterreng leies ut samlet på åremål for inntil 6 jegere. Leier disponerer hytta i hele leieperioden, og kan bruke denne også utenom jaktsesong. Leieforholdet varer ett år, med mulighet for lengre leie.


Jaktterrenget legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer årlig leiekostnad, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.


Utropspris: 110 000,-  |  Budfrist: 20.04.2020, kl. 20.00


Beskrivelse av tilbudet

Hytta, som ligger øverst på tunet til gården Søndre Halmrast, har god standard og er fullt innredet, med stort kjøkken, to stuer, 3 soverom, to ganger, og ett bad med innlagt vann, dusj og wc.

Hytta har installert varmepumpe som gir behagelig opphold og lave strømkostnader.

Snøbrøyting og plenklipping inngår i leien. Kostnader til strøm og ved kommer i tillegg til leiepris. Utleier kan skaffe ved.


Fra hytta kan man gå rett ut i terrenget på rådyrjakt i liene ovenfor gården eller velge å kjøre ca 10 minutter for å komme til godt skogsfuglterreng.Terrenget er på ca 12000 daa, og arronderingen er svært god. All småviltjakt på området er inkludert i åremålsleien, med unntak av perioden hvor det bedrives elgjakt. En gammel skogskoie beliggende midt i terrenget er også disponibel for leietaker.


Se kartutsnitt for jaktterrenget


Skogsfugljakt

Jaktfeltet er et svært godt skogfuglterreng med ypperlige biotoper for både storfugl, orrfugl og jerpe. Det har varierte biotoper fra frodig granskog, høyereliggende gran- , bjørk- og furuskog, til myrområder og furumoer. Dette gjør at terrenget er godt jaktbart gjennom hele sesongen. Det er lettjaktet med svake hellinger og åssider. Her finnes et relativt godt utbygget veinett som gir enkel tilgang i terrenget.


Rådyrjakt

Terrenget har en middels stor rådyrstamme som variere noe etter blant annet snøforhold. Dyrene er spredt over hele terrenget tidlig på høsten, men på senhøsten trekker de ofte ned til liene ovenfor gården der hytta ligger. Særlig på denne tiden av året kan man ha god rådyrjakt med hund.


Bukkejakta i området er attraktiv, da bukkene ofte kan bli store og utvikler bra gevir. Selv om det ikke er en tett bestand finner man stort sett revirer over det meste av jaktområdet i august. Det er skutt mange medaljebukker i terrenget – de fleste i sølv og noen på grensen til gull.


Harejakt

Det er et meget godt harejaktterreng som følge av områdets topografi og arrondering.


Predatorjakt

Leietaker oppfordres til å jakte rovvilt i terrenget.


Jakttider

 • Rådyrjakt: Bukk: 10.08 – 23.09. Ordinær rådyrjakt: 07.10 – 23.12
 • Skogsfugl og hare: 10.09 – 23.12.
 • Gås: 10.08 – 23.12.
 • Stokkand og ringdue: 21.08 – 23.12.
 • Ingen småviltjakt f.o.m. 24.09 – t.o.m. 06.10.
 • NB: Småfe opptrer i terrenget tidlig i jakta. Hunder som skal benyttes må derfor være sauerene.

Periode: 1 år, med mulighet for forlengelse. | Antall våpen: maks 6.

Totalt areal: 12 000 daa.  |  Kvoter: Etter nærmere angivelse.

Budfrist 20.04.2020 |  Utropspris: kr 110 000,-   |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 5 000,-Bestemmelser

Utleier forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! Innkommende bud vil bli behandlet fortløpende ved avsluttet budrunde – med beskjed til “budvinnerne” innen kort tid. Avtale for leie gjøres så direkte mellom utleier og leietaker.


Betingelser for leie

 • Hytte med tilhørende jaktfelt leies ut for nærmere angitt periode til prisen av antatt bud.
 • Antatt bud dekker leie av hytte og jaktrettigheter på småvilt i leieperioden. Forbruk av strøm og ved er ikke inkludert.
 • Inntil 6 gevær er inkludert i feltleien. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på alle jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 15. juli i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges ved dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes er godkjent for ettersøk.
 • All jakt skal foregå i henhold til grunneiers retningslinjer.
 • Hver jaktlagsmedlem skal ha avlagt dokumenterte treningsskudd og bestått skyteprøve ved jakt med rifle.
 • Framleie av hytte og/eller jaktfelt er ikke tillatt.
 • Jakt, kontroll av felte dyr og rapportering skjer etter nærmere angivelse fra grunneier. Gjeldende regler skal fremgå i leiekontrakt mellom partene.
 • Kontrakten for leieperioden skal være underskrevet og leien skal være overført til utleiers konto innen leieforholdet starter, eller etter nærmere avtale mellom utleier og leietaker. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom partene. Utleier utformer kontrakten.
 • Utleier forbeholder seg rett til å selv kunne jakte i terrenget. Omfang av dette antas å være svært lite.

Til opplysning

 • Fine badeplasser ved Randsfjorden og Trevatna.
 • Godt ørret- og gjeddefiske i vannene. Det er mulig å legge ut båt. Det er også mulig å sette garn på grunneiers rett.
 • Området byr på fint turterreng. Det er gode skiløyper 5 minutters kjøring unna hytta.
 • Gode forhold for stisykling.
 • Enduro-anlegg i nærheten.

Kontaktinformasjon

Per Øveraasen Halmrast

Tlf. 991 68 045  | E-post: per.halmrast@ntnu.no