Eksklusiv ­rypejakt ­i ­Meråker ­– ­Steinsdalen, ­uke ­2, ­SOLGT

AS Meraker Brug utlyser eksklusiv rypejakt på jaktfeltet «Steinsdalen».  Tilbudet gjelder for perioden 17. – 23. september. Inkludert er jaktrett på rype og annet småvilt i terrenget for 6 personer, bosted på avskjermet […]

AS Meraker Brug utlyser eksklusiv rypejakt på jaktfeltet «Steinsdalen».  Tilbudet gjelder for perioden 17. – 23. september.

Inkludert er jaktrett på rype og annet småvilt i terrenget for 6 personer, bosted på avskjermet og trivelig hytteanlegg med god standard, bruk av båt for transport inn til hytte og under jakt. Fiske med garn i innsjøen Feren er også inkludert under oppholdet.

 

Jaktfeltet legges ut for leie på «åpen budrunde» der bud tilsvarer leiekostnaden, inklusive mva. Det til enhver tids høyeste bud vil ligge åpent. Alle bud behandles anonymt.

 

Utropspris: 50 000,-  |  Budfrist: 04.04.2019, kl. 20.00

 

Video: Rypejakt på Meraker Brug

Beskrivelse av jaktfelt

Unik mulighet for god rypejakt på ett av Meraker Brugs gode jaktterreng i Meråker kommune. Jaktterrenget disponeres eksklusivt av leietaker, som ett av få få utleieterreng i Meråker hvor dette er mulig. Terrenget ligger nord i Meråker på grensen mot Verdal. Området er et flott villmarksområde der skogsområdene er vernet som naturreservat.

Jakttilbudet inkluderer et godt terreng for jakt på rype og annet småvilt. Her er det både orrfugl og storfugl i de lavereliggende områdene. Etter en god høst er vinterbestanden meget lovende.

Tilbudet inkluderer jaktrett for 6 personer, fint hytteanlegg helt ved vannkanten av innsjøen Feren, bruk av Meraker Brugs båt for transport inn til hytte og under jakt. Fiske med garn i innsjøen er også inkludert.

 

Jaktterrenget er et typisk terreng for områdene her i Meråker og denne delen av Trøndelag. Spredt barskog i de lavere områdene. Videre bjørkeskog som går over i åpnere områder med småbjørk og vier før man når de helt åpne partiene opp imot fjellrypeterrenget. Terrenget har også gode partier for fjellrypejakt. Det høyeste fjellet i terrenget er Hermannsnasen med 1036 m.o.h.

 

Hytte med anneks

Hytteanlegget består av hytte og anneks med totalt 4 soverom, og ligger vakkert til for seg selv helt ved bredden av den uregulerte innsjøen Feren. I tillegg er det uthus.

Det er solcelleanlegg og propan for kjøleskap og komfyr. Det er i tillegg tilgang på aggregat for ladning av peilere, radioer mm. I annekset er det fin vedfyrt badstue. Alle senger har dyner og puter og det eneste som trengs er sengeklær. Det er utedo.

 

For å komme til hytta er det en båttur på om lag 4 kilometer. Her benytter leietaker vår stødige aluminiums båt med 50 hk motor.

 

Periode: 17.september – 23.september. | Antall våpen: maks 6. |  Antall hunder: Ingen begrensning.

Totalt areal: ca. 25 000 daa.  |  Jaktbart areal: ca. 25 000 daa.

Rypetetthet 2018: 35,2 pr. km2 (for takstområdet I Meråker i helhet).

Kvote 2019: Fastsettes etter taksering i august.

Budfrist 04.04.2019 |  Utropspris: kr 50 000,- pr. uke  (tilsvarende 2,00 kr/daa jaktbart areal) |  Minstebeløp ved budøkning: kr. 2000,-

 

 Se kartutsnitt over jaktfeltet

 

Bestemmelser

NB: AS Meraker Brug forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud! 

 

Betingelser for leie

  • Jakttid f.o.m. 17. september t.o.m. 23. september. Ankomst til hytta 16. september og avreise 23. september kl. 12.00.
  • Inntil 6 gevær tillates. Feltleier er ansvarlig for å oppgi navn og adresse på jegerne som skal jakte på feltet. Dette skal skje innen 1. september i jaktåret. Feltleier må samtidig påse at det legges med dokumentasjon som viser at alle som skal jakte, har betalt jegeravgiften og at hunder som skal benyttes, har godkjent aversjonsbevis (hund/sau).
  • AS Meraker Brug fastsetter kvote basert på resultatet av produksjonstellingen i august.
  • Det er tillatt å felle skogsfugl, hare og annet småvilt på leiefeltet, såfremt særskilte begrensninger ikke er innført som følge av svake bestander.
  • All fangst skal registreres og innrapporteres til AS Meraker Brug.
  • Jaktavtale skal inngås umiddelbart når budrunde er avklart – innen 5 dager. Feltleien skal sikres via underskrevet kontrakt mellom utleier og leietaker. AS Meraker Brug utformer kontrakten. 
  • Feltleien skal være overført til AS Meraker Brugs konto innen 1. juli. Dersom tellingen i august viser at produksjonen har slått helt feil, slik at jakta må avlyses, vil innbetalt sum bli refundert feltleier.
  • Jeger/jaktlag kan tilbys opsjon på leie av jaktfeltet i ytterligere 2 år til en årlig pris tilsvarende antatt bud i denne budrunde.
  • Framleie av jaktfeltet er ikke tillatt.

Tilbyder

Meraker Brug

Tlf. 74 81 49 00  | E-post: post@merakerbrug.no  |  Følg på Facebook

 

 

Hytte og anneks ved Feren.

 

Hund og fangst etter vellykket stand.

 

Gode rypebiotoper og variert jaktterreng hos Meraker Brug.

 

Rypeoppflukt i flott natur, akkurat slik man drømmer om.

 

Herlige dager i fjellet.